במוקד: COUV

במוקד: COUVשלד ב OTC שנכנסה בו בעלות חדשה והיא בתהליך של RMאז האם יש כאן פוטנציאל לזינוק מטורף או שאנחנו בדרך לדעיכה לאזורים נמוכים ?כל…