ניתוח פונדמנטלי, נעים להכיר

שוק ההון מושפע מגורמים רבים, כאשר השער בו מניה נסחרת אינו נקבע רק על בסיס הצלחה של פעילות עסקית או שינוי בהיצע והביקוש של מוצרי החברה, אלא גם על ידי שלל גורמים סביבתיים המשפיעים על מחירה של המניה בטווחי זמן שונים. נסקור בקצרה מספר תיאוריות הבוחנות השקעה במניות לאחר איסוף וניתוח המידע הרב הקשור למדינה בה הארגון המחזיק בה פועל, לצד גורמים מדיניים ופוליטיים. אילו פרטים כדאי להכיר לפני השקעה בשיטת ניתוח פונדמנטלי?

נתונים מתוך החברה עצמה

לו נשאל משקיעים באסכולה הפונדמנטלית איך להשקיע במניות נישלח על ידיהן לאסוף נתונים רבים מתוך החברה. התבוננות בנתונים החברה עצמה לרבות:

 • השקה קרובה של מוצרים חדשים
 • שינויים במחזור מכירות של מוצרים קיימים
 • שינוי בהיצע והביקוש המתבסס, בין השאר, על מוצרים עונתיים ומתחרים נוספים בשוק בתחום
 • שינוי בתזרים המזומנים וקבלת הלוואות משמעותיות
 • הנפקות לחברות המספקות מוצרים דומים
 • דו"ח רווח והפסד
 • דו"ח התחייבויות עתידיות
 • מאזן הנכסים
 • פטנטים חדשים שרשמה החברה
 • תביעות כנגד החברה על ידי גורמים שונים לרבות מתחרים או לקוחות
 • שינויים משמעותיים בהנהלת החברה

גורמים אלה ונוספים עשויים להוות גורם לשינוי במחיר המניה בזמן נתון ולהעיד על מגמות עתידיות בחודשים או השנים לאחר שתועדו. דו"חות רבעוניים שמנפיקה החברה מספקים גם נתונים נוספים הקשורים לעמידה בתחזיות החברה ואנליסטים חיצוניים – תוך השפעה מיידית על שער המנייה. מטרת ניתוח הגורמים השונים הוא לבחון האם החברה נמצאת בתקופה זו בתהליך של צמיחה ושגשוג תוך הבנת הגורמים המסייעים לצמיחה זו והשקעה על בסיס ההנחה כי הצמיחה תמשך.

נתונים סביבתיים

מעבר לנתונים הקשורים ישירות לחברה עצמה, נבדקים גם שינויים גלובליים הקשורים לתחום בו פועלת החברה. אם היא תלויה בלקוחות משוק במדינה מסוימת נבדק התמ"ג של אותה מדינה, הריבית הנוכחית הקבועה בשוק זה (המעודדת משקיעים לצאת להשקעות חוץ ועשויה לעודד חברות ליטול הלוואות או למזער סיכונים) וכן את התנאים הרגולוטריים בהן פועלת החברה בזמן נתון.

מה ההבדל בין ניתוח פונדמנטלי לניתוח טכני?

ניתוח טכני מתמקד בשני פרמטרים עיקריים מחיר המניה והיקף ההשקעות בה. גישה זו נובעת מההשקפה כי הגורמים השונים המשפיעים על שער המניה, כמו השפעות כלכליות סביבתיות וטרנדים זמניים יגולמו במחיר המניה עצמו. הדוגלים בשיטת הניתוח הטכני פועלים מתוך הנחה כי ניתן להסתמך על פעילות שהתבצעה בעבר בניירות הערך והשינויים שהתרחשו בה בטווח הקצר והארוך כאינדיקציה למגמות עתידיות של המניה, על פי המידע הנמצא בידי המשקיעים נכון לזמן בו השקיעו.

ניתוח פונדמנטלי, לעומת זאת, בוחן את שלל הגורמים.

ניתן לסכם את ההבדלים בין שני סוגי המשקיעים, בפשטות, בהבנה כי הבוחרים בשיטת הניתוח הטכני יבצעו את השקעתם על בסיס גרף מחיר המניה בלבד, הסוחרים על בסיס ניתוח פונדמנטלי יאספו מידע רב יותר על מנת "לנבא" את הצלחתה של המניה בהתאם לשקלול פעילות החברה והסביבה בה היא פועלת.

שקיפות הנתונים על מנת לקבל החלטות

כאשר מבינים לעומק את ההבדל בין שתי שיטות ניתוח ההשקעה, קל לראות כי בשיטה הפונדמנטלית נדרשת שקיפות רבה מצד החברות על מנת לקבל החלטה. החברות נדרשות להציג למשקיעים בצורה קלה לניתוח את מאזני החברה, תזרים המזומנים שלה, שינויים במחזורי המכירות וכל נתון הפתוח לקהל הרחב שעשוי להשפיע על מחירה של המנייה.

בנוסף, מידע בעל ערך "רכילותי" המתפרסם בעיתונות ועוסק בשינויים באותה החברה, תביעות שהוגשו כנגדה על ידי לקוחות ומתחרים וסיכויי ההצלחה מול תביעות אלה, פטנטים חדשים שרשמה החברה, או, לחילופין תביעות נגד על פטנטים שהופרו עשויים אף הם להשפיע על מחיר המניה. מעבר לנתונים אלה, גם המלצות של אנליסטים בכירים מבתי השקעות שונים עשויים, בהיקף פעילות נמוך, להיות זרז משמעותי לעלייה או נפילה של מניה. לכן, בבחירה בניתוח פונדמנטלי יש לסקור היטב את הנתונים השונים ועל בסיסם לנסות ולנבא מה יהיה השינוי העתידי במחיר המניה.

השקעות לטווח ארוך או לטווח קצר?

במרבית המקרים נזהה את המשקיעים הדוגלים בניתוח פונדמנטלי בהשקעות לטווח ארוך. בעוד הניתוח הטכני מבוסס על זיהוי דפוסים המופיעים בגרף שער המניה ועשוי להוביל להשקעה מהירה, כמעט אימפולסיבית, תוך ניסיון "לרכב" על עלייה זמנית, בניתוח פונדמנטלי נזהה בחינה ארוכה של הנתונים השונים שהצטברו על החברה, לרבות המלצות האנליסטים ארוכות הטווח ואז רכישה של נייר הערך על מנת ליהנות מעליית ערכו ומרווח מצטבר בטווח הרחוק.

לסיכום, ניתוח פונדמנטלי מתאפשר לאחר קבלת מידע רב אודות החברה והשווקים בהם היא פועלת. זמן רכישת נייר הערך נקבע על ידי נתוני החברה וסביבתה וכן הזמן הנכון למכירתה כאשר נתונים אלה השתנו "לרעת" המנייה.

Responses

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *