המירוץ למיליון

מ-30,000 ש"ח ל-1,000,000 ש"ח תוך שנה:

עדכון רביעי

עדכון שלישי

עדכון שני